زمان تحویل پروژه ها چند روز است؟
زمان تحویل پروژه ها بسته به نوع و حجم کار متفاوت است، که در زمان قرارداد زمان دقیق تحویل پروژه برآورد می شود.


پرداخت هزینه پروژه ها به چه صورت است؟
50 درصد مبلغ پروژه در ابتدای کار به صورت پیش پرداخت و 50 درصد پس از تحویل نهایی خدمت کارفرمای محترم پرداخت خواهد شد.


شرایط استخدام در آوانگارد چگونه است؟
فرم استخدام را در قسمت استخدام مطالعه و تکمیل فرمایید، پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد.


نحوه ثبت سفارش و شروع پروژه به چه صورت است؟
پس از هماهنگی تلفنی با بخش سفارشات ، قرار ملاقات برای شما تنظیم خواهد شد و پس از عقد قرارداد و پرداخت پیش پرداخت ، پروژه شما شروع خواهد شد و طبق زمان بندی مشخص در قرارداد پروژه تحویل خواهد شد.


انجام پروژه سفارشی بعد از چه مرحله ای شروع می شود؟
پس از پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرمای محترم، جلسه ای در رابطه با چگونگی انجام پروژه برگزار می شود که اهداف کارفرما توسط تیم آوانگارد شناسایی و لمس شود.. پس از تحویل کامل محتوای پروژه انجام آن شروع می شود.